sobota, 16 marca 2013

Cytaty Papieża Franciszka

"Chciałbym Kościoła biednego i dla biednych."

"Starość jest siedzibą mądrości. Podarujmy tę mądrość młodym. Niech będzie jak dobre wino, które z latami staje się lepsze."

"Kościół nie jest instytucją polityczną, ale przede wszystkim duchową."

"Nie zapominajcie, że Bóg nigdy nie ma dosyć przebaczania. To my mamy dosyć proszenia go o przebaczenie." 

"Nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie! Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe: te, które budują, i te, które niszczą!"


"Nie powinniśmy bać się dobroci ani też wrażliwości!"

"Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych: to właśnie jest posługa, do której wypełniania powołany jest biskup Rzymu, ale do której wezwani jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei: Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas obdarzył."


"Prawdziwą władzą jest służba." 

"Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi, nie poddawajcie się zniechęceniu."

"Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak namaszczony jest jego lud. Zauważamy, kiedy nasi wierni zostaną namaszczeni olejkiem radości: na przykład kiedy wychodzą ze mszy świętej z obliczem osoby, która otrzymała dobrą wiadomość." - Msza Krzyżma Św., 28.03.2013.

"Kapłan, który nie wychodzi do ludzi (...) traci co najlepsze i (...) zamiast być pośrednikiem, staje się stopniowo najemnikiem i zarządcą." - Msza Krzyżma Św., 28.03.2013.

"Czy i nam się to nie zdarza, że gdy dzieje się coś naprawdę nowego w codziennej rzeczywistości, zatrzymujemy się, nie rozumiemy, nie wiemy, jak z tym sobie poradzić. Nowość często budzi w nas lęk, także nowość, którą przynosi nam Bóg, nowość, jakiej Bóg od nas oczekuje. Jesteśmy jak apostołowie z Ewangelii: często wolimy trzymać się naszych pewności, zatrzymać się przy grobie, z myślą o zmarłym, który ostatecznie żyje jedynie w pamięci historii, jak wielkie postaci z przeszłości. Boimy się niespodzianek Boga. Boimy się niespodzianek od Boga! On zawsze nas zaskakuje! Bracia i siostry, nie zamykajmy się na nowość, którą Bóg pragnie wnieść w nasze życie!"  - fragment homilii podczas liturgii Wigilii Paschalnej, 30.03.2013.

"Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom." - "Urbi et Orbi", Wielkanoc, 31.03.2013.

"To miłe, że kobiety są pierwszymi świadkami Zmartwychwstania. Ewangeliści piszą tylko, to co  kobiety widziały.  Misją kobiety, jest więc, by dawać świadectwo swoim dzieciom i wnukom, że Jezus zmartwychwstał." - Druga audiencja generalna, 3.04.2013
"Bóg nie jest czarodziejem z magiczną różdżką."
"Drodzy przyjaciele, otwórzmy na oścież drzwi naszego życia na nowość Boga, który daje nam Ducha Świętego, aby nas przemienić, uczynić nas silnymi w naszych cierpieniach, wzmocnić nasz związek z Panem, nasze nieugięcie w Nim: to będzie prawdziwa radość." - 28.04.2013
"W życiu postawcie na wielkie ideały" 
"Praca jest kluczowym elementem godności osoby. By posłużyć się obrazem, praca >>namaszcza<< nas godnością, napełnia nas godnością; czyni nas podobnymi do Boga, który pracował i pracuje, nieustannie działa." - 1.05.2013.
"Pieniądz ma służyć, nie rządzić" - 16.05.2013.
"Kryzys ekonomiczny stał się przyczyną strachu i rozpaczy, zmniejszył radość życia a zwiększył przemoc i ubóstwo." -  16.05.2013.
""W nowości zawsze jest trochę strachu, ponieważ czujemy się bezpieczniej, jeśli mamy wszystko pod kontrolą, jeśli budujemy, planujemy nasze życie według własnego planu, bezpieczeństwa i własnego gustu. Tak samo dzieje się z Bogiem.Często za Nim podążamy, witamy go, ale do pewnego momentu - trudno jest porzucić samego siebie na Jego rzecz z pełnym zaufaniem; pozwolić by Duch Św. stał się duszą, przewodnikiem w naszym życiu, we wszystkich naszych wyborach; boimy się tego, że Bóg pozwala nam odkrywać nowe drogi, uwalnia nas z naszego ograniczonego, zamkniętego, egoistycznego horyzontu, by otworzyć Jego horyzonty". - 19.05.2013.
"Boli mnie, gdy widzę księdza lub zakonnicę w najnowszym modelu samochodu. Nie podoba mi się to. (...) Samochód jest niezbędny do wykonywania tak wielu różnych prac, ale wystarczy przecież skromny. Inaczej nie można, jeśli się chce myśleć o dzieciach umierających z głodu" - 7.07.2013.
"Czasami tracimy ludzi, ponieważ nie rozumieją, o czym mówimy, ponieważ zapomnieliśmy prostego języka i wprowadzamy intelektualizm obcy naszym wiernym. (...) Bez prostego języka Kościół traci wszelką możliwość, by było możliwe łowienie Boga w głębokich wodach jego tajemnicy " - Papież o kościele i księżach, Rio de Janeiro, 27.07.2013.
"Być może Kościół wydaje się zbyt słaby, zbyt odległy od potrzeb ludzi, zbyt biedny, by odpowiedzieć na problemy, zbyt zimny, zbyt zajęty sobą, więzień własnych sztywnych formu. (...) A może świat wydaje się sprawiać, że Kościół stał się reliktem przeszłości, nieprzygotowanym na nowe pytania. Może Kościół może mówić z ludźmi, gdy są dziećmi, ale nie z tymi, którzy osiągnęli dorosłość" - Rio de Janeiro, 27.07.2013.
 "Nie stójcie na balkonie życia, Jezus nie czekał. Zaangażował się. Zaangażujcie się tak, jak to zrobił Jezus." - Papież Franciszek do młodych, Rio de Janeiro, 27.07.2013.
"Jezus jest lepszy od Pucharu Świata" - Rio de Janeiro, 27.07.2013.
 "Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie, na następne Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie, w Polsce. Prośmy o wstawiennictwo Maryi, światło Ducha Świętego dla drogi, która nas zaprowadzi na te nowe radosne święto wiary i miłości Chrystusa" - Franciszek ogłasza ŚDM w Krakowie
"Spotkaj się z najbardziej potrzebującymi, czyli z tymi, którzy mnie potrzebują. Z tymi, którzy przeżywają zły czas, gorszy niż to, co ja teraz przechodzę." - 7.08.2013.
"W dzisiejszych czasach mijamy wiele drzwi, które zapraszają, by wejść, obiecując szczęście, które trwa tylko chwilę, będące celem samym w sobie i nie mające przyszłości." - 25.08.2013. komentarz do Ewangelii
""Kiedy ktoś do mnie mówie: ojcze, co za okropne czasy, nie można nic zrobić... Mówię - Jak to nie można nic zrobić? Takiego młodego człowieka posłałbym do psychiatry. Bo to prawda...Nie można zrozumieć młodego człowieka, chłopaka czy dziewczyny, którzy nie chcą zrobić niczego wielkiego, nie chcą postawić na wielkie ideały, wielką przyszłość".- 28.08.2013.
 "We wnętrzu każdego człowieka są trzy pragnienia: pragnienie piękna, dobroci i prawdy. Lecz jeśli młody człowiek jest leniwy lub smutny to bardzo brzydkie. Wtedy piękno nie jest pięknem, dobroć nie jest dobrem a prawda nie jest prawdą." -  28.08.2013.
"Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny!" - Twitter, 2.9.2013

2 komentarze: